1

IRINYISEK, akikre büszkék vagyunk

A 2019/2020. tanévben érettségizett diákjaink közül ők értek el kiemelkedő eredményeket tanulmányi, szakmai és sport területen.

„TISZÁNINNEN REFORMÁTUS DIÁKJA”
Réthy Liliána 12.A osztályos tanuló
Nyelvi előkészítő – közgazdaság ágazat
Jeles tanulmányi eredménye, közösségi munkája, példamutató magatartása iskolánk kiemelkedő tanulói közé emelte. Munkáját, mindennapjait a református szellemiség által elfogadott erkölcsi-etikai normáknak megfelelően élte. Diáktársai szeretik, elismerik tudását és tisztelik szerénysége miatt. A közgazdaság szakma iránti elhivatottságát bizonyítja számos versenyeredménye, többek között a PénzSztár, a Pénzmester, a Zsebpénzügyesek, valamint a Tőzsdejáték versenyeken ért el országos helyezéseket. 2019-ben a Pénzmesterek országos verseny döntőjén megkapta a „Legjobb 11. évfolyamos diák” díjat. A kitüntetést a Tiszáninneni Református Egyházkerület adományozta.

 

POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL
Hentes Kornél Gábor 12.B osztályos tanuló
Villamosipar és elektronika ágazat
Mindvégig kitűnő tanulmányi eredményt ért el, és mindezzel összesen 56 db tantárgyi dicséretet kapott. Előrehozott érettségi vizsgával és középfokú nyelvvizsgával rendelkezik angol nyelvből. Az idei érettségi időszakában emelt szintű vizsgát tett elektronikából, 83%-os eredménnyel. Jelenleg két pályázatban is részt vesz, melyben az országos döntőig jutott: az egyik a 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, a másik pedig a VI. Szegedi Innovatív Informatikai Verseny középiskolásoknak. A díjat Kazincbarcika Város Önkormányzata adományozta.

 

IRINYI-DÍJ
Almási Krisztián 12.F osztályos tanuló
Pedagógia ágazat
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott pedagógiából, a szakmai kategóriákban megrendezett országos versenyeken, többek között a Tehetségútlevél, valamint az országos szinten megrendezett Ágazati Szakmai Versenyen. Történelemből a Szakmai Középiskolákért Egyesület által megrendezésre kerülő országos vetélkedőn, két kategóriában is, az Örökségünk ’48, valamint a Magyarok Európában, eredményesen szerepelt csapatával. Példaértékű magatartásával, áldozatos munkájával szolgálta az iskolai közösséget. A díjat az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány támogatásával az Irinyi János Református Oktatási Központ adományozta.

 

IRINYI-DÍJ
Fiam Zoltán 12.E osztályos tanuló
Vegyész ágazat
Négy éven át kiemelkedett társai közül példamutató magatartásával és szorgalmával. Versmondó versenyek résztvevőjeként nemcsak helyi, hanem regionális és országos elismerésekkel is büszkélkedhet. A szívéhez legközelebb álló történelem tantárgyból is számos elismerést szerzett a négy év során. Az Irinyi János élete és kora országos csapatversenyen 4. helyezést, Magyarország, az én hazám műveltségi vetélkedőn országos 3. helyezést ért el. A díjat az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány támogatásával az Irinyi János Református Oktatási Központ adományozta.

 

IRINYI-DÍJ
Puskás Adrienn 12.A osztályos tanuló
Nyelvi előkészítő – közgazdaság ágazat
Jeles tanulmányi eredménye, közösségi munkája, példamutató magatartása az évek során mindvégig iskolánk legkiemelkedőbb tanulói közé emelte. Legkiemelkedőbb eredményei a közgazdasági versenyeken voltak. Országos helyezéseket ért el többek között a PénzSztár, és a PénzÜgyesek versenyeken. Adrienn, tanulmányi sikerei mellett, igazi közösségi ember. Osztálytársai becsülik őt segítőkészsége, kreatív ötletei miatt. A díjat az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány támogatásával az Irinyi János Református Oktatási Központ adományozta.

 

 

IRINYI SZAKMAI DÍJ
Hutka Márk 12.E osztályos tanuló
Vegyész ágazat
Példamutató magatartása, négy éven át elért jeles tanulmányi eredménye mellett osztálytitkárként a közösségi élet aktív tagja is volt. A vegyész szakma iránti elhivatottságát bizonyítja, hogy eredményes pályázat után BorsodChem Ösztöndíjban részesült, és az Erasmus programban külföldi szakmai gyakorlaton vehetett részt. Kémiából 10. évfolyamon az Irinyi János Középiskolai Kémia versenyen országos 13. helyezést ért el. 12. évfolyamon vegyész szakmai ismeretekből az ÁSZÉV versenyen országos 21. helyen végzett. A szakma mellett a sport területén és matematikából is kiváló eredményeket ért el. A díjat az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány támogatásával az Irinyi János Református Oktatási Központ adományozta.

 

IRINYI SZAKMAI DÍJ
Sonkoly Gergő Péter 12.B osztályos tanuló
Villamosipar és elektronika ágazat
Rendkívüli szakmai elhivatottságával és tudásával emelkedik ki társai közül. Elsősorban saját gyártású eszközeivel hívta fel magára a figyelmet, melyeket számos szakmai és tehetségkutató versenyen is bemutatott. Az elektronikus kesztyűvel a 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen és a VI. Szegedi Innovatív Informatikai Versenyen is az országos döntőbe jutott. A robotkarral a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) által szervezett Működj! pályázatán 2019-ben különdíjat nyert. Három éven keresztül tartott a szakmáról előadásokat nyílt napokon és pályaválasztási kiállításokon. A díjat az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány támogatásával az Irinyi János Református Oktatási Központ adományozta.

 

IRINYI SZAKMAI DÍJ
Kálmán Dániel 12.E osztályos tanuló
Vegyész ágazat
Példamutató magatartás, szorgalom, kiemelkedő tanulmányi munka jellemezte a középiskolában töltött négy év alatt. Vegyész ágazaton szerzett tudása elismeréseként, sikeres pályázat után BorsodChem Ösztöndíjban részesült, és az Erasmus programban külföldi szakmai gyakorlaton képviselhette iskolánkat. Középiskolás évei alatt több szakmai nyílt napon, versenyen vett részt, melyek megkoronázásaként 12. évfolyamon vegyész szakmai ismeretekből az ÁSZÉV versenyen bekerült az ország húsz legjobb tanulója közé. E mellett kulturális és sporteseményeken is eredményesen szerepelt. A díjat az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány támogatásával az Irinyi János Református Oktatási Központ adományozta.

 

IRDE-DÍJ
Hegedüs Eszter 12.A osztályos tanuló
Nyelvi előkészítő – közgazdaság ágazat
A szinte mindig kitűnő tanulmányi eredményt elért diák a sport területén is – bármiben nevezett – kiválóan teljesített. Labdarúgás, gyeplabda és floorball sportágakban a kezdetektől tagja az Irinyi csapatának. Jelentős része van abban, hogy mindhárom sportágban országos döntőig jutottak. Kiváló adottságainak köszönhetően egyéni versenyzőként is jó hírnevet szerzett iskolájának. Súlylökésben megyei első, futásban pedig negyedik helyezést ért el. A sportversenyeken kívül tanulmányi versenyeken is megmérette magát. Kiemelkedő helyezéseket ért el többek között a PénzSztár, a Pénzügyesek szakmai versenyeken és matematikából. A díjat az Irinyi Református Diáksport Egyesület támogatásával az Irinyi János Református Oktatási Központ adományozta.

 

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk nekik!