Szolgálat

„De akik az Úrban bíznak erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” Ézsaiás 40:31.

  1. október 25-én Berentén a Tiszáninneni Református Egyházkerület Idősek Otthonába látogattak el diákjaink. Október az idősek hónapja, így már hagyománnyá vált iskolánkban, hogy ebből az alkalomból is szolgálunk az ott lakók között. Az alkalmon válogatott évfolyamokról 7 diák és 2 kísérő vallástanár szolgált, énekkel, verssel, történettel, az Igét intézményi lelkészünk Nagytiszteletű Kolumbán Gábor hirdette.

Ezeken az alkalmakon mindig nagy örömmel fogadnak minket és szeretettel hívnak minket a következő alkalomra.

Csodóné Klómer Edina, vallástanár