Álláslehetőség

Az Irinyi János Református Oktatási Központ – Óvoda, Általános Iskola, Technikum, Szakgimnázium és Diákotthon

pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében

kémia szakos középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

Elvárt végzettség/képesítés: felsőfokú tanári (egyetem vagy MA, MSc) vagy vegyész, vagy vegyészmérnök.

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Púétv. és a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: határozatlan, 40 óra, általános, teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Kazincbarcika, Lini István tér 1-2.

Feladatok: a 9-13. évfolyamon kémia és vegyipari szakmai tárgyak oktatása. Az iskola pedagógiai programjában, munkatervében meghatározott feladatok megvalósítása, aktív segítése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképes, részletes szakmai önéletrajz, a munkahelyek és a munkaviszonyban töltött idők felsorolásával,
  • az álláshely betöltéséhez szükséges iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázati anyagában foglalt személyes adatainak, a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés),
  • három hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a köznevelési foglalkoztatott nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, amely a köznevelési foglalkoztatotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé, illetve annak igazolására, hogy a köznevelési foglalkoztatott nem áll büntetőeljárás hatálya alatt,
  • motivációs levél (esetleges referenciák).

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak az intézmény címére történő megküldésével.

Elektronikus úton Csernaburczky Ferenc főigazgató részére igazgato@irinyi-ref.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati felhívással kapcsolatosan további információt Csernaburczky Ferenc főigazgató nyújt, a 06-30/638-2808 telefonszámon.

Az intézménnyel kapcsolatban további információt a www.irinyi-ref.hu honlapon szerezhet.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.08.15.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázat elbírálásáról a kinevezési jogkör gyakorlója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.08.21.

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.irinyi-ref.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.08.23.

image_pdfimage_print