Menő Menza az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány szervezésében (EFOP-1.8.5-17-2017-00273)

Sajtóközlemény

Az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány húszmillió forint összegű, 100 %-os európai unióstámogatásban részesült a „Menő menza program az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány szervezésében” című projektjével az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP-1.8.5-17-2017-00273 azonosító számú pályázatán. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 2018. február 1-je és 2019. január 31-e közötti időszakban. A projektben iskolánk 9-12. évfolyamos tanulói, tanárai és dolgozói vesznek részt.

A program célja az egészséges életmód – különösképpen az egészséges táplálkozás – népszerűsítése a felnövekvő generáció számára. A programban dietetikus szakember méri fel a tanulók egészségi állapotát és heti 4 órában segíti tanulóinkat és dolgozóinkat az egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek elsajátításában.

2018 tavaszán tankertet alakítunk ki az iskola udvarán, és sor kerül egy tankonyha kialakítására is. Jelentős hangsúlyt kap programunk során a szemléletformálás, ennek érdekében mintaétrendek kerülnek összeállításra, és a konyhai eszközök biztonságos használatát is elsajátíthatják majd az irinyis diákok. A fentieken túl egészségnapok, előadások, fórumok, tankonyhai főzések bővítik a tanulók egészséges táplálkozással kapcsolatos ismereteit, fejlesztik egészségkultúrájukat.

Az év során három alkalommal egészségnapot szervezünk. Közösségformáló, a diákokat és szüleiket is megmozgató egészségformáló iskolai rendezvényekre is sor kerül, terveink között szerepel főzőverseny és rajzverseny megrendezése is.

Ugyancsak a projekt részeként gyümölcspultot fogunk működtetni az iskola portájánál, ahol a diákok, tanárok, dolgozók mindig friss gyümölcshöz juthatnak. Szeretnék ráirányítani diákjaik figyelmét a tiszta ivóvíz fogyasztására, ennek részeként iskolánkban hat ivókút kialakítására is sor kerül.

További információ kérhető:

 • Forgonyné Viszlai Margit, szakmai vezető
 • E-mail: viszlaimargit@gmail.com

A PROJEKTRŐL

Magyarország lakosságának egészségügyi állapota elmarad az Erópai Unió átlagától, ehhez képest is alul marad a B.-A.-Z. megyei lakosság állapota, ezért szükségesek az egészségfejlesztési projektek. Súlyos problémák fordulnak elő (magas vérnyomás, mozgásszervi, keringési betegségek), amik jelentős része a nem megfelelő táplálkozásra vezethető vissza. Az iskolások a legjobban formálhatók életkori sajátosságuknál fogva. Az ő harmonikus testi-lelki egyensúlyukhoz feltétlenül szükséges a rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozás.

A projekt keretében megvalósított programok ezeknek a céloknak az elérését segítik elő és hosszabb távon jelentősen javítják a gyermekek egészségtudatos életviteli kilátásait. A projekt átfogó célja az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának hatékony támogatása az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése. Ezek teljesüléséhez az alábbi célokat határoztuk meg a kiírásnak megfelelően:

 1. A) A köznevelésben részt vevő gyermekek egészséges táplálkozáshoz szükséges tudása és készségei megszerzésének támogatása a szülők bevonásával.
 2. B) A gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeinek javítása. A fejlesztések célcsoportja az alapítvánnyal szoros kapcsolatban levő iskola tanulói.

A projekt megvalósításának alábbi hatásai azonosíthatók:

 1. A) Elsődleges hatás: Az elsődleges célcsoport (tanulók és hozzátartozóik) egészségtudatosságának, általános egészségügyi állapotának javulása. A projekt során feltárásra kerülnek az esetleges emésztőrendszerhez kapcsolódó kockázatok és káros hatások, betegségek.
 2. B) Másodlagos hatás: A célcsoport általános egészségügyi állapotának javulása hozzájárul az érintett régió egészségügyi állapotának javulásához, ez által az egészségügyi kiadások csökkenéséhez és az átlagéletkor növekedéséhez. Hozzájárul az egészségfejlesztő és betegségmegelőző programokban résztvevő személyek száma indikátor programszintű teljesítéséhez.

A megvalósított tevékenységek hozzájárulnak az iskolai egészségkultúra fejlődéséhez. A projekt során az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

 1. A projekt keretében megtörténik az iskola tanulóinak egészségügyi állapotának felmérése szakember bevonásával, valamint dietetikus szakember segíti a tanulók és dolgozók egészséges táplálkozással kapcsolatos ismeretek elsajátításában. A dietetikus szakember egyénre szabott írásos táplálkozási ajánlást készít a tanulók számára.
 2. Ismeretterjesztő programokat valósítunk meg az egészséges táplálkozás jegyében. Olyan előadásokat szervezünk, amiken keresztül a gyermekek megismerkedhetnek a különböző egészségkockázatokkal. 10 témában összesen 40 darab foglalkozás lebonyolítására kerül sor. A rendezvények keretében figyelmet fordítunk az egészséges életmódra, az egészséges táplálkozásra, a különböző mozgásformák népszerűsítésére. Különösen nagy hangsúlyt kap az ivóvíz fogyasztás népszerűsítése és a higiénés szokások pozitív befolyásolását elősegítő programelemek megtartása. A rendezvények keretein belül műhelymunka és előadások formájában történik a közvetlen ismeretátadás.
 3. Egészségnapokat szervezünk, ugyanis az alapítvány az oktatási intézménnyel közösen az eddigiekben is figyelmet fordított a közösségformáló, nagy gyermeklétszámot megmozgató egészségformáló iskolai rendezvények megvalósítására.
 4. Egészséges táplálkozást népszerűsítő fórumokat szervezünk, melyek elősegítik a családok és velük együtt a gyermekek szemléletének átalakítását. 10 témában összesen 20 darab foglalkozás lebonyolítására kerül sor, melyre alkalomszerűen híres embert is bevonunk a gyerekek figyelmének hatásos felkeltése érdekében.
 5. A projekt megvalósítása alatt folyamatosan gyümölcskínáló pultot üzemeltetünk a diákok gyümölcsfogyasztási szokásainak megváltoztatása érdekében.
 6. Ivóvíz népszerűsítő kampány keretében ivókutak kialakítására és folyamatos üzemeltetésére kerül sor. A program célja, hogy a tanulók minél kevesebb tartósítószereket, mesterséges színezékeket és cukrokat vagy édesítőszereket tartalmazó üdítőket, kólákat és energia italokat fogyasszanak.
 7. Tankertet/fűszerkertet üzemeltetünk a helyi adottságok figyelembe vételével.
 8. Tankonyha kialakítást követően folyamatosan biztosítjuk csoportos foglalkozások keretében az egészséges ételek elkészítésének elsajátítását. A projekt keretében 100 db foglalkozás megvalósítására kerül sor.
 9. A felhívás céljainak megfelelően a menza bútorzatának fejlesztésére kerül sor, mely a gyermekek intézményi étkeztetésének tárgyi körülményeinek javítását célozza. A fejlesztés eredményeként a menzát használó tanulók étkezési körülményei javulnak.

A projektet 2018. február 01. és 2019. január 31. között kívánjuk megvalósítani.

A tényleges befejezési dátum: 2019.06.30.

Számokban

Pályázó neve:Irinyi János Középiskoláért Alapítvány
Projekt megnevezése:Menő Menza az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány szervezésében
OP név:EFOP
Pályázati kiírás megnevezése:EFOP-1.8.5-17 – Menő menzák az iskolákban
Projekt helyszíne (régió):Észak-Magyarország
Projekt helyszíne (megye):Borsod-Abaúj-Zemplén
Projekt helyszíne (település):Kazincbarcika
Megítélt összeg:20. 000.000 - HUF
Támogatás aránya:1
Támogatási döntés dátuma:2017.10.11.
Forrás:ESZA
Ország:Magyarország
Beavatkozási kategória:A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat
Uniós társfinanszírozási ráta:84,999995 – ESZA
Projekt összköltség:20. 000.000 - HUF

mm_infoblokk

image_pdfimage_print