Tájékoztató a köznevelési intézményben biztosított óvodai és iskolai szociális segítés tevékenységéről

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, 40/A.§-a rendelkezésével kötelezően bevezetésre került 2018. szeptember 1-jétől a család és gyermekjóléti szolgáltatások körében az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.

A kazincbarcikai járás területén működő valamennyi köznevelési intézményben a szolgáltatást a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató központ, Család- és Gyermekjóléti Központja biztosítja. (3700 Kazincbarcika, Eszperantó utca 2.)

A Gyvt 33.§ -ban foglalt tájékoztatási kötelezettségnek eleget téve a szolgáltatást érintően a Család- és Gyermekjóléti Központ az alábbi tájékoztatást nyújtja:

Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a köznevelési intézmény pedagógusainak.

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el.

A gyermek adatainak kezelése a hatályos jogszabályi felhatalmazás alapján történik (2011. évi CXC. tv, 1997. évi XXXI. törvény, 15/1998. (IV.30) NM rendelet).

A szolgáltatással összefüggésben a Gyvt 36.§ (1). bekezdésében foglalt esetekben panasszal élhet a Kazincbarcika Szociális Szolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Központ intézményegység-vezetőjénél.

Amennyiben kérdése van, illetve nem kíván élni a szolgáltatás igénybevételének a lehetőségével sem, kérjük jelezze az óvodai és iskolai szociális segítő szakembernél!

 Intézményünkben ezt a feladatot Fehér Melinda látja el, elérhetősége: 06 20 356 4627

image_pdfimage_print