2020. szeptember 1-i terembeosztás

OsztályTeremOsztályfőnök
9.NyK-5Kerekes Anita
9.AA-204Bábás Gabriella
9.BK-2Nagyné Máté Erika
9.CIII. előadóBorsodi Csaba
9.EA-205Bodó Mária
9.FK-7Szabó-Salagvárdi Anita
10.AA-202Molnár Beáta
10.BK-3Bokorné Ádám Eszter
10.CK-6Krappai Barbara
10.EA-107Gáldi Imre Zoltán
10.FI. előadóMarsi István
11.AA-207Mucsicska Judit
11.BA-108Tóth Máté
11.CA-203Molnár Gábor
11.EK-1Tóthné Poczok Julianna
11.FK-8Kiss Zsanett
12.AK-4Kalocsai Éva
12.BA-206Pere Csaba
12.CA-201Bozsóné Kolosai Éva
12.EA-106Forgonyné Viszlai Margit
12.FK-12Roskó Miklós
13.AA-208Jabelkó Gabriella
13.BA-103Jánosdeák Ágnes
13.CA-101Gérus Andrea
13.EA-104Berzeviczi Beáta
13.FA-105Lőrinczné Rási Enikő

image_pdfimage_print

Tájékoztatás

Kedves Szülők, Diákok!

  • Az iskolakezdéssel kapcsolatban szeretettel tájékoztatjuk az alábbiakról:
  • A tankönyveket az Itt található beosztás alapján augusztus 25-28-ig lehet átvenni.
  • A javítóvizsgák augusztus 25-26-án kerülnek lebonyolításra. Kérjük az érintetteket, mindkét napon 7:45-kor jelenjenek meg a főépület aulájában.
  • A kilencedik évfolyam számára tervezett IRIS-napot (Irinyi ismerkedési napot) augusztus 28-án szabadtéri helyszíneken tartjuk meg. Kérjük, ennek megfelelően öltözzenek!
  • A tanév szokásosan szeptember 1-jén, kedden kezdődik. A tanévnyitó ünnepélyen a kilencedik évfolyamos tanulók vesznek részt, a többiek 7 óra 45-kor kezdenek a kijelölt tanteremben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy:

  • A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Kérjük a kedves Szülőket, hogy betegség esetén a szokásos módon tájékoztassák az osztályfőnököt, gyermeküket csak orvosi igazolással engedjék újra közösségbe. Amennyiben gyermeküknél vírusra utaló tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni.
  • Az iskolába lépéskor a kézfertőtlenítés és a közösségi tereken a maszk használata kötelező.
  • A minisztérium által kiadott protokoll betartása minden érintett számára kötelező.

LINK 1

LINK 2

Kazincbarcika, 2020. augusztus 24.

Áldás, békesség!

Csernaburczky Ferenc
igazgató

image_pdfimage_print

Javítóvizsgák

A javítóvizsga időpontja:

  • írásbeli vizsga: augusztus 25. (kedd) 800 óra
  • szóbeli vizsga: augusztus 26. (szerda) 800 óra

 Az írásbeli napján (08.25-én) gyülekező 7 óra 30 perckor az iskola aulájában.

A bizonyítványát mindenki hozza magával!

Megjelenés ünnepi öltözetben.

image_pdfimage_print

A tankönyvosztás időpontja és az osztályok beosztása

9. évfolyam osztályainak beosztása
osztálynapidőpont
9.NY - Gazdálkodás és menedzsment ágazat (nyelvi előkészítő)augusztus 25. kedd8:00-9:00
9.B - Elektronika és elektrotechnika ágazataugusztus 25. kedd9:00-10:00
9.C - Informatika és távközlés ágazataugusztus 25. kedd10:00-11:00
9.E - Vegyipari ágazataugusztus 25. kedd11:00-12:00
9.F - Pedagógia ágazataugusztus 25. kedd12:00-13:00
10. évfolyam osztályainak beosztása
osztálynapidőpont
9.Aaugusztus 26. szerda8:00-9:00
10.Aaugusztus 26. szerda9:00-10:00
10.Baugusztus 26. szerda10:00-11:00
10.Caugusztus 26. szerda11:00-12:00
10.Eaugusztus 26. szerda12:00-13:00
10.Faugusztus 26. szerda13:00-14:00
11. évfolyam osztályainak beosztása
osztálynapidőpont
11.Aaugusztus 27. csütörtök8:00-9:00
11.Baugusztus 27. csütörtök9:00-10:00
11.Caugusztus 27. csütörtök10:00-11:00
11.Eaugusztus 27. csütörtök11:00-12:00
11.Faugusztus 27. csütörtök12:00-13:00
12. évfolyam osztályainak beosztása
osztálynapidőpont
12.Aaugusztus 28. péntek8:00-9:00
12.Baugusztus 28. péntek9:00-10:00
12.Caugusztus 28. péntek10:00-11:00
12.Eaugusztus 28. péntek11:00-12:00
12.Faugusztus 28. péntek12:00-13:00
image_pdfimage_print

Orvosi vizsgálat nyelvi előkészítő osztálynak

Tisztelt Szülők!

Kedves Leendő Diákjaink!

A leendő 9. évfolyamos Gazdálkodás és menedzsment ágazat nyelvi előkészítő osztály kötelező orvosi alkalmassági vizsgálatának beosztása az alábbi táblázatban található. A tanulók 15 percenként vannak beosztva. Kérjük az időpontok betartását!

A vizsgálatra az iskola diákotthoni épületében kerül sor. Bejárat a diákotthon parkolója felől. Maszk használata kötelező!

A vizsgálatra hozzák magukkal a kitöltött EGÉSZSÉGÜGYI NYILATKOZATOT (amennyiben még nem küldték el az iskolába), a tanuló eddigi orvosi leleteit és személyes iratait (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya).

Áldás, békesség!

Csernaburczky Ferenc
igazgató

image_pdfimage_print

IRINYISEK, akikre büszkék vagyunk

A 2019/2020. tanévben érettségizett diákjaink közül ők értek el kiemelkedő eredményeket tanulmányi, szakmai és sport területen.

„TISZÁNINNEN REFORMÁTUS DIÁKJA”
Réthy Liliána 12.A osztályos tanuló
Nyelvi előkészítő – közgazdaság ágazat
Jeles tanulmányi eredménye, közösségi munkája, példamutató magatartása iskolánk kiemelkedő tanulói közé emelte. Munkáját, mindennapjait a református szellemiség által elfogadott erkölcsi-etikai normáknak megfelelően élte. Diáktársai szeretik, elismerik tudását és tisztelik szerénysége miatt. A közgazdaság szakma iránti elhivatottságát bizonyítja számos versenyeredménye, többek között a PénzSztár, a Pénzmester, a Zsebpénzügyesek, valamint a Tőzsdejáték versenyeken ért el országos helyezéseket. 2019-ben a Pénzmesterek országos verseny döntőjén megkapta a „Legjobb 11. évfolyamos diák” díjat. A kitüntetést a Tiszáninneni Református Egyházkerület adományozta.

 

POLGÁRMESTERI ELISMERŐ OKLEVÉL
Hentes Kornél Gábor 12.B osztályos tanuló
Villamosipar és elektronika ágazat
Mindvégig kitűnő tanulmányi eredményt ért el, és mindezzel összesen 56 db tantárgyi dicséretet kapott. Előrehozott érettségi vizsgával és középfokú nyelvvizsgával rendelkezik angol nyelvből. Az idei érettségi időszakában emelt szintű vizsgát tett elektronikából, 83%-os eredménnyel. Jelenleg két pályázatban is részt vesz, melyben az országos döntőig jutott: az egyik a 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, a másik pedig a VI. Szegedi Innovatív Informatikai Verseny középiskolásoknak. A díjat Kazincbarcika Város Önkormányzata adományozta.

 

IRINYI-DÍJ
Almási Krisztián 12.F osztályos tanuló
Pedagógia ágazat
Kiemelkedő teljesítményt nyújtott pedagógiából, a szakmai kategóriákban megrendezett országos versenyeken, többek között a Tehetségútlevél, valamint az országos szinten megrendezett Ágazati Szakmai Versenyen. Történelemből a Szakmai Középiskolákért Egyesület által megrendezésre kerülő országos vetélkedőn, két kategóriában is, az Örökségünk ’48, valamint a Magyarok Európában, eredményesen szerepelt csapatával. Példaértékű magatartásával, áldozatos munkájával szolgálta az iskolai közösséget. A díjat az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány támogatásával az Irinyi János Református Oktatási Központ adományozta.

 

IRINYI-DÍJ
Fiam Zoltán 12.E osztályos tanuló
Vegyész ágazat
Négy éven át kiemelkedett társai közül példamutató magatartásával és szorgalmával. Versmondó versenyek résztvevőjeként nemcsak helyi, hanem regionális és országos elismerésekkel is büszkélkedhet. A szívéhez legközelebb álló történelem tantárgyból is számos elismerést szerzett a négy év során. Az Irinyi János élete és kora országos csapatversenyen 4. helyezést, Magyarország, az én hazám műveltségi vetélkedőn országos 3. helyezést ért el. A díjat az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány támogatásával az Irinyi János Református Oktatási Központ adományozta.

 

IRINYI-DÍJ
Puskás Adrienn 12.A osztályos tanuló
Nyelvi előkészítő – közgazdaság ágazat
Jeles tanulmányi eredménye, közösségi munkája, példamutató magatartása az évek során mindvégig iskolánk legkiemelkedőbb tanulói közé emelte. Legkiemelkedőbb eredményei a közgazdasági versenyeken voltak. Országos helyezéseket ért el többek között a PénzSztár, és a PénzÜgyesek versenyeken. Adrienn, tanulmányi sikerei mellett, igazi közösségi ember. Osztálytársai becsülik őt segítőkészsége, kreatív ötletei miatt. A díjat az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány támogatásával az Irinyi János Református Oktatási Központ adományozta.

 

 

IRINYI SZAKMAI DÍJ
Hutka Márk 12.E osztályos tanuló
Vegyész ágazat
Példamutató magatartása, négy éven át elért jeles tanulmányi eredménye mellett osztálytitkárként a közösségi élet aktív tagja is volt. A vegyész szakma iránti elhivatottságát bizonyítja, hogy eredményes pályázat után BorsodChem Ösztöndíjban részesült, és az Erasmus programban külföldi szakmai gyakorlaton vehetett részt. Kémiából 10. évfolyamon az Irinyi János Középiskolai Kémia versenyen országos 13. helyezést ért el. 12. évfolyamon vegyész szakmai ismeretekből az ÁSZÉV versenyen országos 21. helyen végzett. A szakma mellett a sport területén és matematikából is kiváló eredményeket ért el. A díjat az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány támogatásával az Irinyi János Református Oktatási Központ adományozta.

 

IRINYI SZAKMAI DÍJ
Sonkoly Gergő Péter 12.B osztályos tanuló
Villamosipar és elektronika ágazat
Rendkívüli szakmai elhivatottságával és tudásával emelkedik ki társai közül. Elsősorban saját gyártású eszközeivel hívta fel magára a figyelmet, melyeket számos szakmai és tehetségkutató versenyen is bemutatott. Az elektronikus kesztyűvel a 29. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen és a VI. Szegedi Innovatív Informatikai Versenyen is az országos döntőbe jutott. A robotkarral a Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) által szervezett Működj! pályázatán 2019-ben különdíjat nyert. Három éven keresztül tartott a szakmáról előadásokat nyílt napokon és pályaválasztási kiállításokon. A díjat az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány támogatásával az Irinyi János Református Oktatási Központ adományozta.

 

IRINYI SZAKMAI DÍJ
Kálmán Dániel 12.E osztályos tanuló
Vegyész ágazat
Példamutató magatartás, szorgalom, kiemelkedő tanulmányi munka jellemezte a középiskolában töltött négy év alatt. Vegyész ágazaton szerzett tudása elismeréseként, sikeres pályázat után BorsodChem Ösztöndíjban részesült, és az Erasmus programban külföldi szakmai gyakorlaton képviselhette iskolánkat. Középiskolás évei alatt több szakmai nyílt napon, versenyen vett részt, melyek megkoronázásaként 12. évfolyamon vegyész szakmai ismeretekből az ÁSZÉV versenyen bekerült az ország húsz legjobb tanulója közé. E mellett kulturális és sporteseményeken is eredményesen szerepelt. A díjat az Irinyi János Középiskoláért Alapítvány támogatásával az Irinyi János Református Oktatási Központ adományozta.

 

IRDE-DÍJ
Hegedüs Eszter 12.A osztályos tanuló
Nyelvi előkészítő – közgazdaság ágazat
A szinte mindig kitűnő tanulmányi eredményt elért diák a sport területén is – bármiben nevezett – kiválóan teljesített. Labdarúgás, gyeplabda és floorball sportágakban a kezdetektől tagja az Irinyi csapatának. Jelentős része van abban, hogy mindhárom sportágban országos döntőig jutottak. Kiváló adottságainak köszönhetően egyéni versenyzőként is jó hírnevet szerzett iskolájának. Súlylökésben megyei első, futásban pedig negyedik helyezést ért el. A sportversenyeken kívül tanulmányi versenyeken is megmérette magát. Kiemelkedő helyezéseket ért el többek között a PénzSztár, a Pénzügyesek szakmai versenyeken és matematikából. A díjat az Irinyi Református Diáksport Egyesület támogatásával az Irinyi János Református Oktatási Központ adományozta.

 

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk nekik!

image_pdfimage_print

Beiratkozás

Kedves Szülők!

Gyermeküket a 2020/21-es tanév 9. évfolyamára az alábbi útmutató alapján írathatják be a KRÉTA felületen keresztül a 2020.06.15. és 2020.06.21. közötti időszakban. A beiratkozási folyamat részletes leírásához kattintson ide: 

Szülői tájékoztató

Amennyiben elektronikus úton nem tudnak beiratkozni, úgy 2020. június 23-án személyesen is megtehetik az iskolában, de ehhez a 2020.06.15. és 2020.06.19. között a 48/311-422-es telefonon időpontot kell kérniük! Ebben az esetben a tanuló személyes iratait (személyi igazolvány, lakcímkártya, TAJ kártya, adókártya, születési anyakönyvi kivonat) fénymásoltan hozzák magukkal!

KÉRJÜK, HOGY AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI BIZONYÍTVÁNYT 2020. JÚNIUS 23-IG E-MAILBEN, BESZKENNELVE KÜLDJÉK EL A titkar@irinyi-ref.hu címre,
vagy a FÉNYMÁSOLATOT ADJÁK LE AZ ISKOLA PORTÁJÁN!

Az Okmányiroda által kiállított, a diákigazolvány igényléséhez szükséges NEMZETI EGYSÉGES KÁRTYARENDSZER – ADATLAPOT (NEK-lap) beszkennelve e-mailben vagy a portán is leadhatják.

Csernaburczky Ferenc
igazgató

image_pdfimage_print